onze producten

Silverlinde is enthousiast over de werkzaamheid van de essentiële oliën bij problemen van fysieke...
Instroommodule
Nu nog starten met leerjaar 1? Het KAN. Door middel van een paar intensieve(re) aanvangsweken is het mogelijk om in...
vaccicheck
Op maandag 20 november a.s. organiseert Silverlinde Praktijk een aparte dag voor Vaccichecks (titersessie) tegen een gereduceerd tarief van 40...

Silverlinde Praktijk

Kent een onderverdeling in ondersteuning voor dier en mens

Dier


In onze praktijk werken wij vanuit de overtuiging dat veel zichtbare problemen, hun oorsprong vinden in achterliggende oorzaken.
Door uw dier zo volledig mogelijk "in kaart" te brengen, worden achterliggende oorzaken zichtbaar. Afhankelijk van de oorzaak en de urgentie van de klachten zoeken we, samen met de eigenaar, naar het traject waarin de klacht mindert en de oorzaak wordt weggenomen. Waar mogelijk maken we daarbij gebruik van natuurlijke therapieën en middelen. Vaak ook zijn wat aanpassende maatregelen in bijvoorbeeld voedsel- of bewegingsbeleid al voldoende zinvol. Waar nodig maken we gebruik van regulieren mogelijkheden.

Hoe verloopt een consult?

Waar
 • Kleine huisdieren in de praktijk van Silverlinde Breda
 • Paarden en landbouwhuisdieren naar keuze: op eigen locatie of locatie van Silverlinde Breda
Hoe
 • Ontspannen en met volledig respect voor de mogelijkheden van het dier. In onze praktijk is zelden of nooit enige vorm van dwang nodig.
 • Tijdens een gesprek met de eigenaar waarin vragen over verleden en heden van het dier worden gesteld, wordt het dier tevens geobserveerd en onderzocht.
 • Waar nodig worden zaken doorgemeten met behulp van het bioresonantieapparaat.
 • Op basis van de verkregen informatie wordt een conclusie getrokken en wordt met de eigenaar een plan van aanpak doorgenomen.
Hoe vaak
 • Over het algemeen volstaat na het eerste (intake) consult eenmalig een vervolgconsult. In sommige gevallen kan dit via e-mail of telefonisch contact.
 • Verdere begeleiding volgt bijna altijd via e-mail contact, afhankelijk van de klacht en therapietrouw.
 • Behandelingen zoals; acupunctuur, osteopathie, beweging- of TTouch therapie en bioresonantie/fotonen behandelingen vragen meerdere contact momenten.
Wanneer Silverlinde Praktijk

U kunt bij onze praktijk terecht voor zeer veel vormen van begeleiding. Naast de algemene klachten kunt u tevens terecht voor:

 

Preventieconsult
Een jaarlijks adviesconsult geeft therapeut én diereigenaar de gelegenheid aandachtspunten op fysiek- en gedragsgebied tijdig op te merken. In veel gevallen kunnen daardoor problemen worden voorkomen.

Second opinion
Het is mogelijk dat u, naast de visie en adviezen van uw dierenarts, een integraal advies wilt ontvangen. Wellicht ook wilt u zien of er andere behandelopties zijn en zo ja met welke voor- en nadelen.

Chronische problemen
Een natuurlijke behandeling is vaak succesvol en/of ondersteunend, daar waar de reguliere geneeskunde uitgedokterd is. 

Vaccinatie-, castratie- en ontwormingsoverleg
Samen met u bekijken we vooraf welke vaccinaties in welke mate van frequentie raadzaam of verplicht zijn. Mocht het zo zijn dat uw dier slecht reageert op entingen of wilt u niet “overvaccineren”, dan adviseren wij u een zogenaamde Vaccicheck (titerbepaling) die in onze praktijk uitgevoerd kan worden. Op basis van de uitkomsten wordt met u overlegd wat wel-niet te vaccineren en kan de gekozen vaccinatie direct tijdens hetzelfde bezoek worden uitgevoerd (alleen mogelijk voor honden en katten).
           
Stervensbegeleiding
Silverlinde ondersteunt dier en eigenaar met een zeer innige band, in het laatste traject zodat de overstap zo rustig mogelijk kan verlopen. Er wordt -waar nodig- een kennismakingsafspraak gemaakt met de dierenarts en een afspraak voor een rustig moment voor de euthanasie. Ondersteunende natuurlijke middelen, voor dier en eigenaar, worden geadviseerd.
Voor spoed euthanasie zal de eigenaar zich in de meeste gevallen tot een eerstelijns praktijk moeten wenden. Belt u gerust voor meer informatie.


Therapieën waar wij in de Silverlinde praktijk gebruik van maken:


Acupunctuur
Aromatherapie
Bachbloesemtherapie
Bewegings- en massagetherapie
Celzouten
Fytotherapie
Gedragstherapie
Homeopathie
Osteopathie
Resonantie/ fotonentherapie
TTouch
Voedingsadviezen

 

Silverlinde Praktijk humaan


Silverlinde Praktijk heeft niet alleen dierenartsen en diertherapeuten in haar team, maar ook humaan opgeleiden therapeuten.  Er wordt gewerkt vanuit de principes van systemisch inzicht, NLP en natuurgeneeskundige visie.

Hoe
 • Tijdens een eerste gesprek (circa 60 minuten) wordt gekeken wat het doel is van de coachingsbehoefte.
 • Er wordt een voorstel gedaan voor een traject. Dit kan o.a. bestaan uit één of meerdere individuele inzichtsgesprekken of systemisch inzicht door middel van gesprek en/of opstellingen.
Wanneer Silverlinde Praktijk
 • Wanneer ontwikkeling en groei stagneert.
 • Wanneer problemen met werk, relatie of studie slecht oplosbaar lijken.
 • Wanneer bedrijf of team niet tot de gewenste prestaties komen.

  Maar vooral

 • Wanneer je de voorkeur geeft aan een pragmatische en heldere aanpak.

Bereikbaarheid Silverlinde Praktijk:

E-mail: silverlindepraktijk@silverlinde.com

Telefonisch: de praktijk assistente is bereikbaar op:
- maandag     tussen 09.00 - 11.00 uur
- dinsdag        tussen 09.00 - 14.30 uur
- donderdag   tussen 09.00 - 14.30 uur

Telefoonnummer: 076-5424688