Onze verschillende producten

Silverlinde is enthousiast over de mogelijkheden die natuurlijke producten bieden bij behoud en herstel...
informatie middag Silverlinde opleidingen
vrijdag 28 oktober = vol : Informatie middag Silverlinde opleidingen 14.00 -  ca. 17.00 uur Nieuwe datum: dinsdag 29...
start extra groepen januari 2017
Door middel van een paar intensieve(re) aanvangsweken is het mogelijk om in januari 2017 van start te gaan met de...