Communiceren met dieren verdiepingsdag

Een dag voor mensen die hun communicatie vaardigheid met dieren op peil willen houden.
Mensen die zich inhoudelijk en praktisch willen verdiepen en verder willen bekwamen in deze vaardigheid.
Jouw leerproces samen met de/je dieren staat centraal. Zo is er meer ruimte om te communiceren met je eigen dieren, Mariët tolkt meer mee en je kunt een specifiek thema of leerdoel uitwerken.

Inhoud:

Ingebrachte thema’s/leerdoelen van de cursisten.
Je kunt je laten inspireren door een van deze doelen. We werken met jouw leerdoel, jouw dieren en vragen en die van de andere groepsleden.

 • Hoe kan ik duidelijker en helderder informatie ontvangen en vertalen?
 • Onder begeleiding verder oefenen en sneller in ontspannen toestand komen
 • Vertrouwen vergroten in het communiceren met( mijn eigen) dier
 • Opfrissen geleerde techniek en nieuwe aanleren.
 • Overleden dieren en vermiste dieren
 • Wat wil mijn dier mij leren?
 • Welke spiegel houdt mijn dier me voor?
 • Hoe leer ik om makkelijker “los te laten” van de dieren in mijn omgeving
 • Ik wil inzicht in het doel van mij en mijn paard/dier
 • Communicatie met dieren en gedragsproblemen
 • Als diertherapeut: kan het dier dan zelf een en ander aangeven?

 

Voor wie?


Om deel te kunnen nemen dien je een basiscursus ‘Communiceren met dieren’ gevolgd te hebben bij Mariët of een collega.


Datum woensdag 21 november 2018
Tijd van 09.00 - 16.00 uur
Locatie Silverlinde - Landgoed Yzer Heck - Breda
Docent  
Prijs € 115,=incl. cursusmap
Meldt u zich langer dan 6 weken voor aanvang aan dan ontvangt u 10% korting op het totale cursusbedrag.
CRKBO Silverlinde staat geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en is daarmee BTW-vrijgesteld.
BCND Silverlinde wordt door de Vereniging van Beroepsbeoefenaars van Complementaire en Natuurlijke geneeswijzen voor Dieren (BCND) erkend als bij- en nascholingsinstituut

Aanmelding en extra informatie:

Aanmelden voor deze cursus kan via de mail marike@silverlinde.com , of telefonisch: 076 542 46 88

Cursussen vinden alleen doorgang bij minimale aanmelding van 8 deelnemers, tenzij anders vermeld.

*Mocht het zo zijn dat u belangstelling heeft voor een cursus die al gegeven is, op een dag staat dat u niet kunt of die al helemaal vol zit, laat het ons dan weten. (076 5424688; marike@silverlinde.com).
Vaak staan nieuwe cursussen al gepland voor het volgende seizoen, maar zijn ze nog niet verwerkt op onze website. Wij kunnen u dan wel al plaatsen op de deelnemerslijst zodat u verzekerd bent van een plaatsje. Ook kunt u ons verzoeken contact met u op te nemen zodra we een bepaalde cursus gaan organiseren.