onze producten

Silverlinde is enthousiast over de werkzaamheid van de essentiële oliën bij problemen van fysieke...
last minute info moment
Op VRIJDAG 6 SEPTEMBER a.s. vanaf 12.30 uur Tijdens de informatie middag op 6...
training beroepszekerheid
Afgestudeerd…als veterinair therapeut en toch nog wat onwennig en onzeker? Silverlinde(praktijk) biedt een unieke mogelijkheid om je te beroepszekerheid te ontwikkelen. Aanwezig...

Bewegingstherapie

Wat houdt het in

De veterinair natuurgeneeskundig bewegingstherapeut gaat uit van de totaliteit van het dier;
voeding, beweging, algemene gezondheid. Het zijn de basis voorwaarden voor een goed functionerend bewegingsapparaat. Ondanks goede zorgen gaat het toch wel eens mis. Er ontstaat pijn en beperking bij beweging. De training verloopt minder goed, het plezier van bewegen met je dier neemt af, de zorgen voor de pijn bij je dier nemen toe.

Allereerst wordt gekeken naar de oorzaak. Dit kan slijtage zijn ten gevolge van leeftijd of intensief gebruik. Maar ook een ongeluk(je) of ziekte .
Waar mogelijk wordt de oorzaak aangepakt. Enerzijds door het bewegingsapparaat op de juiste manier te belasten en te ontlasten en anderzijds door opbouwende- of versterkende oefeningen.
In de meeste gevallen geeft de therapeut een behandeling, met bijvoorbeeld TTouch of massage. Soms ook volstaat een goed advies aan de eigenaar over oefeningen die -vaak spelenderwijs- thuis gedaan kunnen worden.

Wanneer en hoe vaak


Bewegingstherapie wordt preventief ingezet. Door een jong dier te laten controleren op de manier waarop het lichaam wordt gebruikt, kan schade door scheefstand worden voorkomen.

Bewegingstherapie wordt curatief  ingezet. Door een dier met pijnklachten te masseren, waardoor overbelaste pijnlijke spieren beter doorbloeden, wordt al verlichting verkregen. Het verkrampte bewegen neemt af, het herstel zet in
.
Bewegingstherapie wordt ingezet ter ondersteuning van de wedstrijdsport. Honden of paarden die intensief bewegen, hebben, evenals menselijke sporters, baat bij goede trainingsadviezen en af en toe een goede massage. De kennis van spieren, pezen en gewrichten en hun samenhang onderling en de samenhang met de rest van het lichaam, waarover de  bewegingstherapeut beschikt, maken  de begeleiding van grote waarde in de wedstrijdsport.

Tijdens het eerste bezoek wordt gekeken naar oorzaak en het mogelijke en gewenste niveau van bewegen dat wordt gezocht. Pijn bestrijding staat hierbij uiteraard voorop. Over het algemeen wordt dan ook de eerste behandeling uitgevoerd en de eerste adviezen voor thuis meegegeven. Er wordt, met de eigenaar, een haalbaar en prettig oefenschema opgesteld en er wordt een vervolgafspraak gemaakt om de voortgang te beoordelen. Aan de hand van die bevindingen wordt verder gekeken of meerdere bezoeken wenselijk en zinvol zijn.