onze producten

Silverlinde is enthousiast over de werkzaamheid van de essentiële oliën bij problemen van fysieke...
last minute info moment
Op VRIJDAG 6 SEPTEMBER a.s. vanaf 12.30 uur Tijdens de informatie middag op 6...
training beroepszekerheid
Afgestudeerd…als veterinair therapeut en toch nog wat onwennig en onzeker? Silverlinde(praktijk) biedt een unieke mogelijkheid om je te beroepszekerheid te ontwikkelen. Aanwezig...

opleiding: kruidengeneeskunde voor dieren

Fytotherapie (kruidengeneeskunde) is een van de oudste geneeswijzen die we kennen. In nagenoeg alle voorkomende medische systemen is het gebruik van (medicinale) kruiden verweven. Ook binnen de zorg voor dieren zijn kruiden uiteraard bijzonder belangrijk.

Inhoud van de opleiding:

De opleiding KRUIDENGENEESKUNDE voor dieren is gebaseerd op veel kruidenkennis EN veel dierenkennis. Medische kennis is daarnaast een onontbeerlijk onderdeel van deze beroepsopleiding. De theoretische kennisoverdracht wordt ondergebracht in drie hoofdgroepen:
  1. Carnivoren,
  2. Omnivoren
  3. Herbivoren.
De opleiding kent een groot praktijkgedeelte en steeds wordt daarbij een kruid behandeld in relatie tot deze drie groepen.
De opleiding kent 13 lesdagen per leerjaar; 1 dag thuisstudie per lesdag.
De lesdagen kenmerken zich door praktijk en praktijk gerichte theorie.

De student kan kiezen voor twee of drie leerjaren. Afhankelijk van het einddoel.
Leerjaar 1: sluit af met al veel praktisch inzetbare kennis,
Leerjaar 2:  verdiept kennis en kunde,
Leerjaar 3:  is het afstudeerjaar.

Diersoorten :    Omnivoor, carnivoor, herbivoor met daarin de diersoorten:
hond, paard, kat, koe, geit, schaap, varken, kip , konijnen, knaagdieren, kooivogels

Overzicht van de Vakken:  

 Fytotherapie: kennis van kruiden en hun inzetbaarheid preventief (o.a. d.m.v. voeding) en curatief (o.a. d.m.v. medicinale kruiden toediening)

 Fytotherapie praktijkvorming: het leren maken van effectieve medicinale zalven, crèmes, tincturen en theeën en de recepturen daarvan.

 Aromatherapie: Kennis van de mentale en fysieke werking van de aromatherapieën en van een aantal essentiële oliën.

Medische vakken: Anatomie en fysiologie. Aandacht voor de  lichamelijke opbouw van de drie verschillende groepen en de werking van orgaansystemen zoals o.a. Spijsverteringssysteem.  2e leerjaar pathologie.

 Natuurgeneeskunde:  Werking van het zelfgenezend vermogen; interne communicatie; besturingssystemen, inzicht in de samenhang tussen de verschillende orgaansystemen, meridianen. Externe communicatie; wisselwerking organisme met de directe en kosmische omgeving.

Diersoortkennis:   Oorsprong van de soort, ontwikkeling tijdens domesticatie proces, levensbehoefte ,aanpassingsopties in de huidige maatschappij. Zaken als huisvesting, voeding, gedrag, gebruik vormen hierbij een belangrijk onderdeel.

Weide(grond)gebruik: De beschikbare grond zo optimaal mogelijk gebruiken. Het onderkennen van de behoeften - en de daarin te stellen prioriteiten, van de diersoort  enerzijds en de wensen van de eigenaar anderzijds. Respect en kennis van grond, grondsoort, kruiden en gezondheid voor grond en dier staat hier centraal..

Voedingsleer: Voeding wordt benaderd vanuit de hoofdgroep – carnivoor, en omnivoor  en herbivoor - EN vanuit een aantal specifieke diersoorten binnen deze groepen.

De opleiding in schema

Aantal Lesdagen 13 lesdagen per leerjaar. De lessen worden in de regel eenmaal per twee weken gegeven op een vaste dag in de week. De lessen vallen buiten de schoolvakanties. Het lesjaar loopt van maart tot en met oktober.
Lestijden 09.00 – 16.00 uur
Aanvang april 2020
Lesdag maandag
Duur 2 jaar (afstuderen 3de leerjaar is optioneel)
Kosten Het collegegeld bedraagt € 1550,- per jaar (Silverlinde biedt de mogelijkheid tot gespreide betaling van het collegegeld).
Studiebelasting Per week wordt gemiddeld 8 uur thuisstudie verwacht.
einddoel leerjaar 1: zelfstandig kruiden in zetten voor het behoud van de basis balans
leerjaar 2: kruiden zinvol en verantwoord in zetten op curatief niveau
CKRBO Silverlinde staat geregistreerd bij het CRKBO en is daarmee BTW-vrijgesteld.

Interesse?

Een goede oriëntatie alvorens over te gaan tot aanmelding vinden we erg belangrijk. We nodigen je graag uit om kennis te maken met de opleiding tijdens een Open Dag.

Daarnaast bieden we de mogelijkheid een kijkje te komen nemen bij een van de lessen. Aansluitend maken we graag tijd voor je vrij voor een persoonlijk (intake)gesprek.

Bel voor meer informatie en/of het maken van een afspraak naar 0765424688 of mail chantal@silverlinde.com