onze producten

Silverlinde is enthousiast over de werkzaamheid van de essentiële oliën bij problemen van fysieke...
last minute info moment
Op VRIJDAG 6 SEPTEMBER a.s. vanaf 12.30 uur Tijdens de informatie middag op 6...
training beroepszekerheid
Afgestudeerd…als veterinair therapeut en toch nog wat onwennig en onzeker? Silverlinde(praktijk) biedt een unieke mogelijkheid om je te beroepszekerheid te ontwikkelen. Aanwezig...

privacyverklaring

Stichting Instituut Silverlinde, gevestigd aan Achter Emer 17 te Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.silverlinde.com
Achter Emer 17
4824 ZA Breda
T: 076-5424688

Persoonsgegevens die wij verwerken middels het contactformulier
Stichting Instituut Silverlinde verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Instituut Silverlinde verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Om deel te kunnen nemen aan een cursus of opleiding hebben we van jou een inschrijving nodig. Met deze inschrijving geef je Stichting Instituut Silverlinde toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken, omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt ten behoeve van de administratie, het verlenen van toegang en (elektronische) toezending van informatie over  opleidingen of  cursussen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Instituut Silverlinde bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor prospects geldt; maximaal 1 jaar. Voor klanten geldt; 8 jaar nadat je geen actieve klant meer bij ons bent.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Instituut Silverlinde verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Instituut Silverlinde blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Instituut Silverlinde gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Instituut Silverlinde en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar chantal@silverlinde.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Stichting Instituut Silverlinde wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Instituut Silverlinde neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met chantal@silverlinde.com