Vervolgworkshop TTouch paard

Deze dag is bedoeld voor cursisten die al eerder de basisworkshop TTouch paard bij Silverlinde hebben gevolgd. Ook studenten aan de plusopleiding van Silverlinde jaar 2 of verder in het opleidingstraject kunnen zich aanmelden voor deze verdiepingsdag. Mocht je elders een basiscursus hebben gevolgd kunnen we uiteraard in overleg kijken of deelname aan deze vervolgdag zinvol wordt geacht.

Inhoud workshop:

  • Verdieping van de achterliggende TTouch Filosofie
  • Verdieping ten aanzien van het grondwerk en de bodywraps met de paarden
  • Vanuit het lichaamswerk leer je deze dag over de legcircles.

Er wordt geoefend met de paarden welke bij Silverlinde staan gestald. Houdt rekening met schoeisel en kleding gezien het werken met de paarden en de weersomstandigheden. Uiteraard is het mogelijk, gewenst zelfs, eigen praktijkvraagstukken op papier mee te nemen naar Silverlinde.


 
Datum *
Tijd van 09.00 tot 16.00 uur
Locatie Silverlinde - landgoed Yzer Heck
Docenten
Ellen Angelino;  TTouch practitoner paard en gezelschapsdieren II Aangesloten bij de beroepsvereniging TTBN (Telling TTouch beroepsvereniging Nederland).
en
Anita Janssen-Rootering; TTouch practitoner paard en gezelschapsdieren I Aangesloten bij de beroepsvereniging TTBN (Telling TTouch beroepsvereniging Nederland).
Prijs € 115,=
Meldt u zich langer dan 6 weken voor aanvang aan dan ontvangt u 10% korting op het totale cursusbedrag
.
CRKBO Silverlinde staat geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en is daarmee BTW-vrijgesteld.
BCND Silverlinde wordt door de Vereniging van Beroepsbeoefenaars van Complementaire en Natuurlijke geneeswijzen voor Dieren (BCND) erkend als bij- en nascholingsinstituut.
Aanmelding en aanvullende informatie:

Aanmelden voor deze cursus kan via de mail marike@silverlinde.com ,of telefonisch: 076 542 46 88

Cursussen vinden alleen doorgang bij minimale aanmelding van 8 deelnemers, tenzij anders vermeld.

*Mocht het zo zijn dat u belangstelling heeft voor een cursus die al gegeven is, op een dag staat dat u niet kunt of die al helemaal vol zit, laat het ons dan weten. (076 5424688; marike@silverlinde.com).
Vaak staan nieuwe cursussen al gepland voor het volgende seizoen, maar zijn ze nog niet verwerkt op onze website. Wij kunnen u dan wel al plaatsen op de deelnemerslijst zodat u verzekerd bent van een plaatsje. Ook kunt u ons verzoeken contact met u op te nemen zodra we een bepaalde cursus gaan organiseren.