onze producten

Silverlinde is enthousiast over de werkzaamheid van de essentiële oliën bij problemen van fysieke...
last minute info moment
Op VRIJDAG 6 SEPTEMBER a.s. vanaf 12.30 uur Tijdens de informatie middag op 6...
training beroepszekerheid
Afgestudeerd…als veterinair therapeut en toch nog wat onwennig en onzeker? Silverlinde(praktijk) biedt een unieke mogelijkheid om je te beroepszekerheid te ontwikkelen. Aanwezig...
De opleiding van dag tot dag

De dagelijkse schoolpraktijk

Een collegejaar loopt van september tot en met augustus. De lessen worden gegeven in deeltijd op één vaste dag in de week, of op één vaste dag per twee weken, afhankelijk van de gekozen opleiding. De lesdagen vallen buiten de schoolvakanties.

Aan het begin van het collegejaar horen studenten per vak wat de inhoud van de colleges zal zijn en wat er dat jaar van hen verwacht wordt aan (thuiswerk)opdrachten en toetsen. Uiteraard zijn de eindtermen en lesinhouden per vak beschreven en voor de student ter inzage.

Thuisstudie
Omdat de opleidingen in deeltijd zijn, moeten studenten in staat en bereid zijn om zelfstandig te studeren. Dit vraagt veel discipline bij de studenten.
 
Lestijden
Een collegedag bestaat uit 4 lesblokken.
Blok 1: 09.00-10.30 uur
Blok 2: 10.45-12.15 uur
Blok 3: 12.45-14.15 uur
Blok 4: 14.30-16.00 uur

Rooster
Aan het begin van het collegejaar ontvangen studenten hun rooster. Silverlinde werkt met een lesgarantie.


Praktijk en theorie
Bij het samenstellen van het rooster wordt uitgegaan van het zoveel mogelijk afwisselen van praktijk- en theorielessen. Lesdagen bestaan bij voorkeur uit een deel theorie (hoorcolleges) en een deel praktijk. Praktijk kan zijn: een anamneseoefening, het leren bereiden van een kruidenpreparaat, maar meestal betekent dit dat studenten in de klas werken met dieren, ofwel oefenen met dieren op het erf of in de stallen.
Het kan voorkomen dat docenten vragen aan studenten hun dier mee te nemen naar de les voor een praktijkonderdeel.

Aanschaf boeken, studiematerialen, kortingen
Voor aanvang van een nieuw collegejaar ontvangen studenten een overzicht van welke boeken en studiematerialen ze moeten aanschaffen. Ze kunnen deze zelf kopen of via Silverlinde aanschaffen. In veel gevallen kan Silverlinde hiervoor een korting voor de student regelen.