onze producten

Silverlinde is enthousiast over de werkzaamheid van de essentiële oliën bij problemen van fysieke...
open dag
Open dag donderdag 31 mei a.s. van 16.30 tot ca. 19.30uur Aanmelden? Stuur een berichtje naar marike@silverlinde.com   Tijdens deze informatie dag wordt...
April en mei preventieconsult 65eu
In onze praktijk werken wij vanuit de overtuiging dat veel zichtbare problemen, hun oorsprong vinden in achterliggende oorzaken. Door uw...
Gratis advies van studenten

Gratis Natuurgeneeskundig adviesconsult voor uw dier door studenten!

Silverlinde is op zoek naar dieren die door de eindexamenkandidaten op een natuurgeneeskundige wijze in beeld kunnen worden gebracht. Dat wil zeggen dat mogelijke fysieke klachten of gedragsproblemen helder in kaart worden gebracht met een daaraan gekoppeld advies. In een tijdsbestek van ongeveer anderhalf uur krijgt de eigenaar een natuurgeneeskundig beeld en advies met betrekking tot het handhaven of herstellen van de fysieke en mentale balans van het dier.

Werkwijze:

  1. De eigenaar komt met het dier naar Silverlinde.
  2. Een van de studenten zal de therapeut zijn.
  3. De verrichtingen van deze student worden kritisch gevolgd door een of meer docenten en in sommige gevallen, geobserveerd door een groep medestudenten.
  4. De student werkt een adviesconsult uit zoals boven beschreven.
  5. Het adviesconsult wordt gecontroleerd door de aanwezige docent(en).
  6. De student legt de diagnose en het advies voor aan de eigenaar van het dier.
  7. De student maakt vervolgens een schriftelijk verslag van het consult.
  8. De docenten controleren dit verslag en pas na fiattering, maar binnen twee weken, stuurt Silverlinde dit schriftelijke verslag naar de eigenaar.
  9. Vanaf dat moment kan de eigenaar met het advies aan het werk.

Heeft u interesse in een gratis adviesconsult door een van de eindexamenkandidaten van Silverlinde, bel dan naar Silverlinde: 076-5424688 en vraag naar Marike. U kunt ook mailen naar: marike@silverlinde.com