onze producten

Silverlinde is enthousiast over de werkzaamheid van de essentiële oliën bij problemen van fysieke...
informatie bijeenkomst
Op donderdag 14 februari a.s. om 15.00 uur zet Silverlinde haar deuren open en informeert belangstellenden over de verschillende...
yoga voor mens en hond
M.i.v. 2 februari a.s. gaan we weer van start, dit zal een maandelijkse activiteit worden. Meer informatie vind je hier ...
Het laatste silverlinde nieuws

April en mei preventieconsult 65eu

maandag 2 april 2018 In onze praktijk werken wij vanuit de overtuiging dat veel zichtbare problemen, hun oorsprong vinden in achterliggende oorzaken.
Door uw dier zo volledig mogelijk "in kaart" te brengen, worden achterliggende oorzaken zichtbaar. Afhankelijk van de oorzaak en de urgentie van de klachten zoeken we, samen met de eigenaar, naar het traject waarin de klacht mindert en de oorzaak waar mogelijk wordt weggenomen. Als het mogelijk is maken we daarbij gebruik van natuurlijke therapieën en middelen. Vaak ook zijn wat aanpassende maatregelen in bijvoorbeeld voedsel- of bewegingsbeleid al voldoende zinvol. Waar nodig maken we gebruik van regulieren mogelijkheden.
Een jaarlijks adviesconsult geeft therapeut én diereigenaar de gelegenheid aandachtspunten op fysiek- en gedragsgebied tijdig op te merken. In veel gevallen kunnen daardoor problemen worden voorkomen.


Waar?
•    Kleine huisdieren in de praktijk van Silverlinde te
     Breda
•    Paarden en landbouwhuisdieren naar keuze:
     op eigen locatie of locatie van Silverlinde Breda

Hoe?
•    Ontspannen en met volledig respect voor de
     mogelijkheden van het dier.
      In onze praktijk is zelden of nooit enige vorm van
     dwang nodig.
•    Tijdens een gesprek met de eigenaar waarin vragen
     over verleden en heden van het dier worden
     gesteld, wordt het dier tevens geobserveerd en
     onderzocht.
•    Waar nodig worden zaken doorgemeten met behulp van het bioresonantieapparaat.
•    Op basis van de verkregen informatie wordt een conclusie getrokken en wordt met de eigenaar een plan
     van aanpak doorgenomen.


Neem contact op voor het maken van een afspraak of meer informatie met de praktijkassistente.


terug naar nieuws